Profilhåndbok

Synfibers profilmanual er et hjelpemiddel som skal sikre en ensartet profil for synfiber. Manualen gir veiledning og hjelp til bruk av korrekt profil.

I manualen finnes retningslinjer, logoer, markedsføringselementer og maler, og alle filene du trenger kan lastes ned. Det er viktig for oss at retningslinjene blir fulgt, slik at vi kan oppnå en konsistent bruk av profilen og således styrke Synfibers synlighet og vise en klar identitet.

Profilmanualen krever brukernavn og passord, vennligst kontakt kundeservice for å få oppgitt dette.

Profilmanualen finner du her.