Telefonliste Synfiber

Fornavn Etternavn Tlf direkte Mobil Stilling
Anders   400 20 919 Distriktsansvarlig
Annette Reynolds 400 20 973   Kundeservice
Arild Rød 400 20 974   Produktutvikler
Berit Rønning   909 61 406 Økonomi og adm. sjef
Bjørn Burkhalter   917 67 373 Internasjonal salgssjef
Cathrine Holter   920 31 299  Butikk
Hans Myhrvold   901 30 867 Innkjøp
Hilde Kjensbekk Roland 400 20 976   Økonomi
Jan Skadal   476 06 506 Distriktansvarlig
Janne Grødtlien 400 20 977 91 71 00 41 Markedskonsulent/logo
John Bror Skoglund   907 79 442 Administrerende direktør
Kristian Larsen 400 20 979   Kundeservice
Kristin Eljevåg-Grov 400 20 980   Regnskapsansvarlig
Lars Twilley   974 83 351 Innkjøp
Marit Gould Barbakken   915 87 927 Salgssjef
Per Ivar Halvorsen   479 38 877 Distriktsansvarlig
Raymond Ocampo 940 32 260   Butikk/lager
Steinar Erlandsen   940 02 198 Distriktsansvarlig 
Stian Fossøy   916 18 747 Distriktsansvarlig 
Terje Haukebøe   905 06 579 Salgsagent 
Terje Brudeskar Hoel   922 80 009 Distriktsansvarlig 
Tone Stensby 400 20 984   Kundeservice
Une Seputyte 400 21 110 902 84 760 Produktutvikling
Wenche Kornstad   466 21 086 Distriktsansvarlig